Bởi {0}
logo
Dongguan Meitian Technology Limited
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Nam châm Neodymium/NdFeB nam châm/nam châm Ferrite/nam châm hồ quang/nam châm nồi, nam châm nâng/đồ chơi từ tính/huy hiệu tên từ tính
Thứ tự xếp hạng1 thời gian phản hồi nhanh trong Giá để máy hànCompetitive OEM factoryAnnual export US $1,350,000Design-based customizationFull customization